Ljubitelji črne anime govorijo o rasizmu v priljubljeni anime, ki jo promovira časopis Guardian